ELEKTRİK TEKNİK MUAYENE

Resmi gazete yönetmelik gereği; Elektriksel raporlamalar “Elektrik Mühendisliği EMO BÜRO TESCİL ve SMM belgesi” olan firmalar tarafından, bakanlık EKİPNET kayıtlı, EMO onaylı rapor olarak yapıldığında bakanlıkça geçerli olur. Yetki belgelerimiz ve kullanılan cihazların kalibrasyon belgeleri raporlara eklenir.

Teknik ölçüm ve raporlamalar için Bakanlık EKİPNET ve ElektrikMühendisleriOdası(EMO) tarafından yetkiliyiz. Detaylı bilgi “İstanbul Elektrik Mühendisleri Odası EMO” ile görüşebilirsiniz. http://www.emo.org.tr/subeler/index.php?sube=6

*1 Raporun EMO onayı, Raporlar EMOda 10yıl boyunca saklanır, elektronik barkodlu olarak kayıt altındadır. Her rapor için ELEKTRONİK BARKOD ONAY KODU verilir, internet üzerinden doğruluğu kontrol edilebilir.
*2 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÜRO TESCİL BELGESİ (EMO)
*3 SMM BELGESİ
*4 EKİPNET kayıt no

ELEKTRİKSEL TEST VE ÖLÇÜM, PERİYODİK TEKNİK MUAYENE HİZMETLERİ

*Aydınlık Seviyesi Raporu (Lux ölçümü) (Aydınlatmalarda yenileme yapıldığı zaman tekrar raporlanmalıdır.)
*Elektromanyetik Alan iyonlaştırıcı olmayan radyasyon Ölçüm Raporu
*Exproof tesisatı denetim raporu
*Doğalgaz tesisatı topraklama raporu  (Doğalgaz kurumu tarafından her gaz açımı öncesi istenir. Her rapor gibi EMO BÜRO TESCİL olması şarttır.)
*Trafo Merkezi topraklama raporu
*LVD testleri raporu (Robot, makineler, otomasyon panosu LVD testleri)
*Cihazların, Makinelerin kendi kaçak akım miktarının ölçüm raporu
*Makinelerin statik elektrik voltajı ölçüm raporu
*Yangın algılama tesisatı denetim raporu. (Yangın alarm dedektörleri raporu)
*Jeneratör Periyodik Denetim Raporu (Yönetmelik gereği yılda 1 yapılır.) Jeneratör Muayene Kontrol Raporu 02.09.1998 tarih ve 19917 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Generatör Elektrik Enerjisi İmdat Gruplari ve Otoprodüktör Tesisleri Ruhsat Yönetmeliği”
*Termal Kamera Analizi (Termograf Raporu)
*Gelişmiş Enerji Kalitesi Raporu, Harmonik Analizi raporu
*AG kablo izolasyon(yalıtkanlık) test raporu 1000v
*OG XLPE kablo İzolasyon(Yalıtkanlık) meger ölçümü test raporu 5000v
*İş aracı, zemin, izole halı yalıtkanlık test raporu 1000v

*ELEKTRİK TESİSAT DENETİM RAPORLARI (ETD raporları)
(Elektrik Uygunluk İç Tesisi Denetimi, Topraklama ölçümleri, paratoner kontrolü ve diğer aşağıdaki ana ölçümlerin bütün raporlanmış halidir, 1 yılda bir yapılır.)
1-TESİS GÖZLE KONTROL (ELEKTRİK TESİSATI ve DAĞITIM PANOLARI)
2-ELEKTRİK DAĞITIM PANOLARI ŞALT MALZEME YAZIMI KONTROLÜ
3-TESİS KROKİSİ PANO, MAKİNE YERLEŞİM PLANI GÜNCELLEME
4-TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ (Tüm tesis)
5-SÜREKLİLİK ÖLÇÜMÜ
6-ÇEVRİM EMPEDANSI ÖLÇÜMÜ (Tüm dağıtım panoları, referans noktalar)
7-KAÇAK AKIM RÖLESİ(RCD) TESTİ
8-YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI-PARATONER MUAYENE RAPORU
9-TERMAL ÖLÇÜM, Termograf Raporu (Elektrik dağıtım panoları)

Diğer ek ölçüm raporlamalar
*Katodik Koruma Raporu (Toprağa gömülü METAL tanklardaki mevcut katodik korumanın ölçümüdür. LPG tankı, mazot tankı, benzin tankı, kimyasal tankları vs)

PANO BAKIMLARI
*Ana pano temizlik ve sıkılık bakım raporu
*Kompanzasyon panosu kontrol, değer kaybı ölçüm raporu, kondansatör ve reaktör akım ölçümleri
* Busbar hattı sıkılık bakım raporu

TRAFO MERKEZİ TEST BAKIM RAPORU  (Yönetmelik gereği yılda 1 yapılır.)
KURU TİP TRAFO, YAĞLI TİP TRAFO (Hermetik, rezerve tanklı)
*Transformatör-Hücre/Şalt (Kesici, Ayırıcı) Test Hizmetleri, Röle Ayarı
*Yağ treatmanı
*Yağ dielektrik(delinme) testi
*Trafo çevirme oranı testi
*Trafo sargı direnç değerleri ölçümü
*Trafo izolasyon testi yapılacaktır
*Buchholz rölesi, hermetik röle ve termometre üzerinden kesiciyi açtırma testleri
*Enerji bağlantıları sıkılık kontrolü
*Kesicinin açma ve kapama zamanlarının testleri
*Kontak geçiş dirençleri ölçümü
*Kesici kutuplarının izolasyon testi
*Sekonder koruma rölesi kablo bağlantılarının düzeltilmesi, ayarı ve testleri
*Silikajel değişimi
*Trafo, kesici, ayırıcının genel temizliği
*Trafo odası ve hücre odasının genel temizliği

TRAFO(Transformatör) BAKIM ONARIM HİZMETİ
*Trafo-OG Arıza, Bakım, Onarım hizmetleri
*Kırık izolatör buşing değişimi
*OG buşing conta değişimi
*AG buşing conta değişimi
*Kademe(Komütatör) conta değişimi
*Trafo üst kapak conta değişimi
*Hermetik, Buchholz rölesi değişimi
*Trafo aşırı akım, Dijital Sekonder koruma rölesi montajı ayarı, testi